Karate og boldspil på skoleskemaet

Elever fra hele Holstebro Kommune deltager denne uge i ”Den åbne skole”, som sætter karate, boldspil og andre aktiviteter på skemaet.

En af Holstebros lokale karateklubber har tre trænere med i projektet for at lære elever karateslag og –spark. Foto: Jeppe Hostrup

En af Holstebros lokale karateklubber har tre trænere med i projektet for at lære elever karateslag og –spark. Foto: Jeppe Hostrup

Af Jeppe Hostrup

Karateslag, cirkelspark, driblinger rundt om kegler og mange andre aktiviteter i Idrætscenter Vest i Holstebro. Det er, hvad skoleugen står på for 5. – 7.-klasseseleverne i Holstebro Kommune, som deltager i kampagneugen for det nye projekt ”Den åbne skole”.

Projektet er en del af den nye skolereform, hvor skoler og lokale foreninger skal samarbejde om at give skoleelever et større kendskab til foreningsliv og samfund. I denne uge arrangerer lokale foreninger fra Holstebro aktiviteter for nogle af kommunens elever.

”Det er sjovt, fordi vi lavet noget andet, end vi plejer at lave i skolen. Og så prøver vi nogle nye ting,” fortæller Camilla, der går på Ulfborg Skole.

11-årige Camilla og hende klassekammerater kunne i dag prøve en masse forskellige aktiviteter, og en af dem var karate. Eleverne kunne derfor stifte bekendtskab med en af karateklubberne i Holstebro, som også ser muligheder i kampagneugen:

”Vi får mulighed for at vise børnene noget om karate. Vi håber jo på, at børnene synes, at karate er så sejt, at de kunne tænke sig at prøve at komme og dyrke det i klubben,” siger Jesper Isen, Holstebro Karate Klub Shotogan.

Plads til andre elever
Annelie Eriksson, som er lærer hos Ulfborg skole, ser også fordele ved, at eleverne kommer ud af klasselokalerne. Blandt andet træder andre elever i forgrunden end de sædvanlige:

”Jeg kan se de forskellige kvaliteter i eleverne, og nogle af teoretikerne fra skoleundervisningen kommer lidt i baggrunden, mens nogle af praktikerne kommer mere frem,” siger Annelie Eriksson.

Samtidig bidrager projektet og den alternative skoleundervisning også til elevernes sociale færdigheder og kendskab til hinanden. Og samme oplevelse får lærerne også selv:

”Eleverne er sammen på en anden måde, og de lærer hinanden at kende i nye rammer. Vi lærere oplever også eleverne i nye kontekster, og lærer dem at kende på en nye måde. Oven i det prøver eleverne også en masse nyt.”

Mere samarbejde i fremtiden
Holstebro Ungdomsskole står bag kampagneugen, og de har formidlet kontakten mellem skolerne og lokalforeningerne. Troels Lysgaard fra ungdomsskolen, fortæller at denne kontakt mellem skoler og foreninger er altafgørende for, at projektet ”Den åbne skole” kommer til at fungere godt i fremtiden.

”Børnene møder nogle foreninger, som de måske ikke lige er så vant til at være i kontakt med. Samtidig møder lærerne nogle forskellige foreninger, som de kan danne partnerskab med på et senere tidspunkt. På den måde har skolerne nogle kontakter til at udvikle den her ’åbne skole’,” fortæller Troels Lysgaard.

Også Holstebro Boldklub byder projektet og kontakten til skolerne hjerteligt velkommen. Talentchef Carsten Sørensen håber på, at han og Holstebro Boldklub får lov til at underviser mange flere elever i fremtiden:

”Vi håber jo på, at det kunne blive en fast ting, som skulle ske en gang om ugen måske. På den måde kan vi som klub være med til at tage et socialt ansvar.”

Fakta om Den Åbne Skole:
• En del af den nye skolereform.
• Kommunen er forpligtet til at sikre samarbejde mellem skoler og lokale foreninger.
• Skal skabe større kendskab til kommunens fritidstilbud.
• Skal give elever kendskab til foreninger og samfundet.
• Folkeskolen kan f.eks. samarbejde med idræts-, musik- og kulturforeninger

, ,