Nyt sundhedsprojekt retter sig mod unges livsstil

Mange unge på erhvervsuddannelserne i Holstebro ryger og har en usund livsstil, og ingen kampagner har hidtil haft effekt. Det skal et nyt projekt lave om på

Visse uddannelser tiltrækker flere rygere end andre. På uddannelserne for transport og logistik er der en overvægt af rygere. Foto: Sarah Winther

Visse uddannelser tiltrækker flere rygere end andre. På uddannelserne for transport og logistik er der en overvægt af rygere. Foto: Sarah Winther

AF SARAH WINTHER

Nu forsøger Uddannelsescenter Holstebro sig med et nyt projekt for at få eleverne til at kvitte smøgerne og i det hele taget få en sundere livsstil. I stedet for at belære  dem om konsekvenserne ved rygning, bliver udvalgte lærere uddannet som rygestopkonsulenter, så de kan hjælpe de elever, de i forvejen har og kender godt.

Og så skal de lytte til eleverne for at finde ud af, hvad der virker. Rygestopkampagner rettet mod voksne har nemlig ingen effekt på unge, mener Kurt Poulsen, leder på uddannelserne for transport og logistik. En uddannelse, som efter hans erfaring tiltrækker mange rygere.

”Det nytter ikke noget at forklare unge om cigaretters påvirkning over lang tid. Det betyder ikke noget for dem. Det vigtige er, hvordan de har det her og nu, og mange unge føler sig udødelige. De bliver ganske enkelt ikke påvirket af det, der står på cigaretpakkerne, fordi de ikke tror på, det nogensinde sker for dem,” siger han.

Morgenmad og motion
Udover tiltagene for at få eleverne til at stoppe med at ryge, har uddannelsescentret indført en morgenmadsordning, som ifølge Kurt Poulsen er blevet taget godt imod af alle eleverne. De af eleverne, der bor på skolehjem, er endda begyndt at spise på skolen i stedet for på skolehjemmet, fordi de så kan sidde sammen med deres kammerater.

Lærerne kan også mærke, at eleverne er mere veloplagte og koncentrerede, fordi de har fået lidt mad i maven inden undervisningen. Morgenmaden er sponsoreret af Arla, består af brød og mælkeprodukter og skal være et sundere alternativ til den morgenmad, de unge ellers ville få, som måske bare ville bestå af en kop kaffe og en cigaret.

Desuden har skolen planlagt motionsdage, hvor der kommer fysioterapeuter, der skal undervise de unge i, hvilke øvelser de kan lave derhjemme for at komme i bedre form. I august gennemgik eleverne på grundforløbet en undersøgelse, hvor deres adfærd, vægt, kostvaner og rygevaner blev registreret. Til jul skal de undersøges igen, så man kan finde ud af, om projektet har haft en positiv effekt.

, ,