Lejere risikerer ekstra regning

Huslejere omkring Holstebro risikerer at deres husleje stiger brat. Det kan blive konsekvensen af, at en række lejligheder står tomme i Holstebro kommune

BoMidtVest har svært ved at leje alle deres boliger ud. Det kan i sidste ende betyde en ekstra regning til selskabets lejere. Foto: BoMidtVest

BoMidtVest har svært ved at leje alle deres boliger ud. Det kan i sidste ende betyde en ekstra regning til selskabets lejere. Foto: BoMidtVest

Af Kasper Kølbæk

En kraftig stigning i huslejen eller et konkursramt boligselskab kan blive konsekvensen for en række lejere i flere vestjyske kommuner. Holstebro er en af de kommuner, som har oplevet, at folk flytter til større byer. Fraflytningen fra de mindre byer betyder, at flere og flere lejligheder står tomme, og hvis ikke staten hjælper til med at finde en løsning, kan ballonen springe.

Læs også: Enlige flygtninge bor på vandrerhjem

Et af de boligselskaber som har problemer med at få deres lejligheder lejet ud er BoMidtVest. Selskabet er delt op i en lang række afdelinger fordelt i flere midt- og vestjyske kommuner. BoMidtVest administrerer i alt 3600 lejemål. Den 1. september stod 89 af disse tomme. Det er kun nogle få afdelinger i de mindre byer i kommunen, der oplever problemer med tomme boliger. Og det kan altså gå ud over flere BoMidtVest’s afdelinger, at nogle enkelte af dem har økonomiske problemer.

Beder staten om hjælp
Når lejlighederne står tomme, er boligselskabernes eneste mulighed for at dække deres tab at hæve huslejen, hvilket altså kommer til at gå ud over de tilbageværende lejere. I værste fald kan de enkelte afdelinger i boligselskaberne være nødsaget til at dreje nøglen om og erklære sig konkurs, hvorefter regningen sendes videre til kommunen.

Udover Holstebro kommune har også Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer, Herning og Ikast-Brande kommune oplevet, at folk søger til større byer. De seks kommuner har derfor bedt ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, om at kigge på problemet.

Kommunerne håber på at få mulighed for at rive de tomme boliger ned, så de ikke længere trækker boligselskabernes økonomi ned. En af afdelingerne i BoMidtVest, som har problemer med tomme lejligheder, er afdeling 3, som består af boliger i blandt andet Sdr. Felding. Boligselskabet vil gerne løse problemet, men møder modstand fra realkreditinstitutterne.

“Vi ønsker derfor at opsplitte boligerne i to grupper – dem vi kan leje ud, og dem vi ikke kan. Men det vil realkreditinstitutterne ikke være med til. Det betyder, at hele afdeling 3 med 45 boliger måske går konkurs, selv om udlejningsvanskelighederne kun reelt omfatter cirka halvdelen af boligerne,” fortæller BoMidtVest på deres hjemmeside.

,