Kommuner samarbejder om rygestop

Holstebro skal i samarbejde med seks kommuner, hjælpe storrygere til rygestop. Til projektet har de fået seks millioner af Sundhedsministeriet

Sundhedsministeriet har givet ni forskellige steder i Danmark penge, så de kan hjælpe rygere med at kvitte smøgerne. Foto: Sarah Winther.

Sundhedsministeriet har givet ni forskellige steder i Danmark penge, så de kan hjælpe rygere med at kvitte smøgerne. Foto: Sarah Winther.

af Line Blond

Holstebro Kommune ligger over landsgennemsnittet, hvad angår folk der ryger dagligt, og folk der storryger. Nu har Holstebro, sammen med resten af Vestklyngen, som består Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Struer kommune modtaget seks millioner kroner fra Sundhedsministeriet til at hjælpe borgerne til rygestop.

I Vestklyngen bliver der sat fokus på, at kommuner, sygehuse og praktiserende læger skal samarbejde om, at hjælpe rygere, der gerne vil være røgfri. Det betyder, at rygerne efter et besøg hos lægen nu kan få gratis hjælp til rygestop. Hvis lægen mener, at nikotinplastre og nikotintyggegummi er nødvendigt, kan dette også betales af kommunen.

”Noget af det vigtigste er at kommunikere vores tilbud ud til borgerne. At den praktiserende læge spørger, om du vil have hjælp til at stoppe med at ryge, og fortæller dig om tilbuddene, har en meget stor effekt,” siger Susanne Tang, Tobakskoordinator på Holstebro Sundhedscenter.

Mindre ulighed

Sundhedsministeriet har uddelt i alt 27,5 millioner til den målrettede indsats for at hjælpe storrygere. Da pengene blev uddelt, blev der lagt stor vægt på, at uligheden i danskernes sundhed skal mindskes. I den forbindelse sagde sundhedsminister Nick Hækkerup, at det var helt urimeligt, at dem med den korteste uddannelse får langt færre sunde leveår, end dem med de længste uddannelser. De udsattes sundhed er også noget, man vægter i Vestklyngen.

”Vi skal have øget fokus på de sårbare borgere, som typisk er dem der ryger meget. Vi skal motivere dem til at stoppe med at ryge,” siger Susanne Tang.

Det skal gøres gennem information ved de steder, som rygerne kommer i kontakt med i det offentlige – for eksempel lægen og sygehuset. På sigt skal også andre sektorer i kommunen indgå i samarbejdet.

,